Program

 • Wtorek 19.09.2023
 • Środa 20.09.2023
/*! elementor - v3.21.0 - 30-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

09:00 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30     Powitanie/oficjalne otwarcie

10:30 – 12:00     Sesja I – Klimat – N.Meyer (PCSS)

  • HPC use in wind farm simulationsdr Filip Wasilczuk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

The flow through the wind farm is a complex, multi-scale phenomenon. The largest scales to consider are the ones connected with weather patterns (kilometres) and smallest are interactions at the level of turbine blade boundary later (fraction of millimetres). Thus, the models of wind farm flow differ in fidelity and computational requirements. Engineering models allow to resolve the wind farm flows within seconds even on ordinary PC. On the other hand, Large Eddy Simulations (LES), that resolve even the part of vortices generated due to turbulence at the blade level are also used. Even though the engineering models are updated and generally allow for quite accurate predictions of annual energy production, they lack fidelity that is necessary to use the results, where predicting smaller scale flow structures is necessary. Then higher fidelity models are necessary, and their computational cost requires the use of HPC. The presentation will show the fluid dynamics simulations of wind energy related applications that were done by the authors using HPC. Obtained level of fidelity as well as the computation cost will be presented. The cases will include the engineering model of the wind farm and Reynolds Averaged Navier Stokes of turbines as well as turbine blades.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-ee965f4").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-ee965f4").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiejdr hab. Witold Cieślikiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Wyznaczono długoterminowe statystyki wielkości charakteryzujących warunki meteorologiczne nad Bałtykiem, dla okresu 1958–2001. Z drugiej strony, na podstawie modelowanych szeregów czasowych wysokości fali znacznej, w wybranych punktach Zatoki Gdańskiej, opracowano listę ekstremalnych sztormów, które wystąpiły w rozważanym okresie. W pracy podjęto próbę określenia charakterystycznych warunków meteorologicznych, wywołujących najsilniejsze sztormy w Zatoce Gdańskiej.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-dc33358").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-dc33358").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Zlodzenie – badania modelowedr hab. Jaromir Jakacki, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

10:30 – 12:00     Sesja I – Klimat

  • HPC use in wind farm simulationsdr Filip Wasilczuk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  • Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiejdr hab. Witold Cieślikiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
  • Zlodzenie – badania modelowedr hab. Jaromir Jakacki, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

12:00 – 13:00     Lunch

13:00 – 14:30     Sesja II – Gospodarka – B.Śmiech (TASK) 

  • Numeryczne modelowanie atmosfery: groźne zjawiska i zmiana klimatu prof. Mariusz Figurski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska

Modelowanie atmosfery jest niezwykle ważne dla zrozumienia i prognozowania groźnych zjawisk zachodzących w atmosferze, takich jak huragany, tornada, fale upałów oraz intensywne opady deszczu wywołujące powodzie. W ramach projektów obliczeniowych realizowanych w CI-TASK doskonalone są istniejące produkty oraz opracowywane nowe rozwiązania aplikacyjne z wykorzystaniem numerycznych modeli pogody.
W referacie przedstawione zostaną wyniki modelowania gwałtownego zjawiska burzowego z dnia 11 sierpnia 2017 roku, wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych oraz zastosowanie sprzężonego modelu meteorologiczno-hydrologicznego WRF-HYDRO do prognozowania powodzi.
Bardzo prawdopodobne jest, że ekstremalne zdarzenia pogodowe będą nasilać się w przyszłości z powodu postępującej zmiany klimatu. Wykorzystanie numerycznych modeli pogodowych w symulacjach klimatycznych pozwala ocenić prawdopodobieństwo i intensywność takich zdarzeń w przyszłości. W ramach inicjatywy EURO-CORDEX w CI-TASK rozpoczęto symulacje scenariuszy klimatycznych dla Europy i Polski do 2100 roku z wykorzystaniem modelu WRF. W prezentacji zaprezentowane zostaną wizualizacje pierwszych wyników symulacji dla okresu historycznego.
Podsumowując, modelowanie atmosfery ma kluczowe znaczenie dla prognozowania pogody, w tym groźnych zjawisk pogodowych oraz zrozumienia wpływu zmiany klimatu. Modele te dostarczają cennych informacji, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem, planowaniu adaptacji i opracowywaniu strategii łagodzenia skutków zmiany klimatu w różnych sektorach gospodarki.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-08b27fe").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-08b27fe").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POMprof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Od naukowców, społeczeństwa i państwa wymagany jest również obowiązek ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, oraz stosownie się do obowiązujących międzynarodowych konwencji i regulacji prawnych takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej Unii Europejskiej, europejski program monitorowania Ziemi GMES Global Monitoring for Environment and Security i inne. Opracowany i przetestowany, w ramach projektu CSI-POM, trójwymiarowy numeryczny wysokiej rozdzielczości model hydrodynamiczny południowego Bałtyku 3D CEMBS-PolSea, poprzez system CSI-POM (www.csipom.pl), będzie informować o aktualnym stanie środowiska oraz możliwości wystąpienia zagrożeń na otwartym morzu i w polskiej strefie przybrzeżnej. Nowatorstwem CSI-POM jest opracowanie nowych narzędzi, dla badania struktur, dynamiki i zmienności procesów fizycznych w południowym Bałtyku: i) wyznaczania termokliny, halokliny i piknokliny dla całej domeny modelu, ii) czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów; iii) automatycznej detekcji wirów morskich; iv) badania bezwładności mas wodnych przy prognozowanych wymuszeniach wiatrowych, v) automatycznego wykrywania prądu wznoszącego- upwellingu brzegowego.
Obliczenia przeprowadzane są na klastrze Tryton w Centrum Informatycznym
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku .
Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr NdS/546027/2022/2022 kwota dofinansowania 1 702 130,65 zł całkowita wartość projektu 1 702 130,65 zł”

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-d8ccc1e").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-d8ccc1e").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Zanieczyszczenie wody jest jednym z największych zagrożeń i problemów świata. Z tego powodu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań właściwego zarządzania środowiskiem jest niezbędne dla zrównoważonego, oszczędnego i racjonalnego zużycia wody pitnej, ochrony zasobów wodnych zarówno lądowych, jak i śródlądowych. Dlatego gospodarka wodna w ekosystemach rolniczych powinna zgromadzić ekspertów z dziedzin obejmujących nauki społeczne, ekologię, nauki rolnicze, nauki o glebie i wodzie, nauki polityczne i badania rozwojowe, aby zbadać przykłady sukcesu w odwróceniu degradacji gleby, zrozumieć ich znaczenie i zbadać podstawowe relacje i powiązania między użytkowaniem gruntów i gospodarką wodną w ich obrębie. Projekt WaterPUCK i produkt stworzony w ramach projektu – serwis WaterPUCK - to doskonałe narzędzie, które jest wykorzystane lokalnie (Gmina Puck), natomiast ma potencjał zastosowania narodowego i międzynarodowego, zarówno jeżeli chodzi o gotowy serwis, jak i poszczególne cząstkowe etapy jego stworzenia takie jak sposób monitoringu środowiska, integracja poszczególnych jego części (kalkulatory dla rolników: CalcGosPuck i CalcNPuck, modele numeryczne rozprzestrzeniania się substancji w wodach powierzchniowych SWAT_Puck i podziemnych GroundPuck, a także morskich - model EcoPuckBay).

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-61e5450").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-61e5450").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Współautorzy:

Lidia Dzierzbicka-Głowacka(1), Maciej Janecki(1), Dawid Dybowski(1), Artur Nowicki(1), Michał Wójcik(2), Jacek Wittbrodt(3)
(1) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SOPOCIE
(2) INSTYTUT MORSKI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
(3) ZRZESZENIE RYBAKÓW MORSKICH – ORGANIZACJA PRODUCENTÓW
WE WŁADYSŁAWOWIE

Szybki dostęp do wiedzy eksperckiej jest bardzo cenny, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji. Rybacy mogą wykorzystać tę wiedzę do zdiagnozowania warunków hydrologicznych, w jakich łowiska ryb powinny być najbardziej obfite w zasoby. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, opracowano serwis cyfrowy/internetowy. Jest to usługa stworzona w ramach projektu FindFISH (www.findfish.pl), która udostępnia wyniki z wszystkich opracowanych modeli: hydrodynamicznego, biochemicznego i Fish – dla wybranych gatunków ryb poławianych przemysłowo (śledzia, szprota, dorsza i storni). Strona działa dynamicznie w trybie operacyjnym, umożliwiając wizualizację prognoz w formie map, szeregów czasowych i przestrzennych oraz tabel.
Obliczenia przeprowadzane są na klastrze Tryton w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku .
Projekt „Platforma transferu wiedzy FindFISH – Numeryczny system prognozowania środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla rybołówstwa” (nr RPPM.01.01.01-22-0025/16-00) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01. Ekspansja poprzez innowacje.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-aad6ae0").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-aad6ae0").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
13:00 – 14:30     Sesja II – Gospodarka

  • Numeryczne modelowanie atmosfery: groźne zjawiska i zmiana klimatu prof. Mariusz Figurski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska

  • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POMprof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

  • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

  • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

14:30 – 15:00     Przerwa kawowa

15:00 – 17:00    Szkolenie by Intel – Use of AI in scientific workflow. Intel’s approach: hardware, tools, examplesNikolay Mester – R.Tylman (TASK)

17:00 – 17:10     Zakończenie

17:15 – 18:45     Zwiedzenie nowej siedziby CI TASK – STOS oraz Centrum Danych

19:30 –               Kolacja 

09:30 – 10:30     Sesja III – Astrofizyka – Mirosław Kupczyk (PCSS)

  • Modelowanie architektury orbitalnej układów planet jowiszowych prof. Krzysztof Goździewski, Instytut Astronomii Uniwersystetu Mikołaja Kopernika
  • Analiza struktury dynamicznej układów księżycowych Neptuna oraz Plutona z wykorzystaniem algorytmu detekcji chaosu deterministycznego REMDawid Jankowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

09:30 – 10:30     Sesja III – Astrofizyka – Mirosław Kupczyk (PCSS)

  • Modelowanie architektury orbitalnej układów planet jowiszowych prof. Krzysztof Goździewski, Instytut Astronomii Uniwersystetu Mikołaja Kopernika

Wśród odkrytych podczas ubiegłych trzech dekad systemów planetarnych możemy wyróżnić klasę układów zawierających masywne planety jowiszowe. Oddziaływania grawitacyjne pomiędzy składnikami takich systemów wprowadzają mierzalną kontrybucję do syntetycznych krzywych opisujących szeregi czasowe obserwacji, szczególnie metodą prędkości radialnych, astrometryczną i chronometrażową. Celem referatu jest przedstawienie kilku niezwykłych układów z planetami jowiszowymi, dla których szczególnie istotne jest oparcie modelu orbitalnego i analizy jego stabilności geometrycznej i dynamicznej o zasady fizyczne i matematyczne, ogólnie opisywane jako problem N-ciał. Wnioski i opublikowane w kilku pracach wyniki (geometria orbitalna, rozkłady i niepewności parametrów orbit, masy planet), oparte przede wszystkim o obliczenia HPC i uzyskane na podstawie iteracyjnych badań takich systemów, jakościowo zyskują na znaczeniu razem z wydłużaniem się interwałów i poprawianiem precyzji obserwacji.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-2acd5f8").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-2acd5f8").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Analiza struktury dynamicznej układów księżycowych Neptuna oraz Plutona z wykorzystaniem algorytmu detekcji chaosu deterministycznego REMDawid Jankowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

REM (z ang. Reversibility Error Method) to relatywnie nowy algorytm detekcji niezerowego maksymalnego wykładnika Lapunowa w układach dynamicznych opisywanych za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych, w szczególności w grawitacyjnym problemie N-ciał. W analizie wielociałowych układów satelitarnych opiera się na schematach całkowania numerycznego, które są odwracalne w czasie, w szczególności na algorytmach symplektycznych. Wielką zaletą REM, w porównaniu z innymi wskaźnikami tego typu, jest efektywność obliczeniowa oraz czułość na rozwiązania chaotyczne. Algorytm REM został wykorzystany do ilustracji struktury przestrzeni fazowych orbit złożonych systemów księżyców i pierścieni planet Neptun i Pluton, parametryzowanych przez niezbyt dobrze znane masy niektórych księżyców. Obliczenia wykonano w oparciu o pakiety Python/C++ na klastrze komputerowym TRYTON, który jest własnością Trójmiejskiej Sieci Komputerowej TASK.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-b31e67d").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-b31e67d").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:00    Sesja IV – Fizyka I – Robert Sot (ICM)
  • Integracja obliczeń HPC w modelowaniu transferu ciepła w OpenFOAM: przypadek pulsacyjnych rurek ciepłamgr inż. Marcin Opalski, Politechnika Wrocławska
  • Symulacje komputerowe kolizji statku z morską turbiną wiatrową dr Karol Niklas, mgr inż. Alicja Bera, Politechnika Gdańska
  • Akceleracja symulacji CFD z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjidr Kamil Halbiniak, Politechnika Częstochowska

11:00 – 12:00    Sesja IV – Fizyka I – Robert Sot (ICM)

  • Integracja obliczeń HPC w modelowaniu transferu ciepła w OpenFOAM: przypadek pulsacyjnych rurek ciepłamgr inż. Marcin Opalski, Politechnika Wrocławska

Treść prezentacji koncentruje się na modelowaniu transferu ciepła w dwupętlowej pulsacyjnej rurce ciepła, korzystając z obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) w środowisku OpenFOAM. Analiza obejmuje nieustalony przepływ dwufazowego, ze zmianą fazy, co jest jednym z najbardziej złożonych problemów w dynamice płynów ze względu na wysokie zapotrzebowanie obliczeniowe. Dzięki użyciu superkomputera BEM zlokalizowanego we Wrocławiu możliwe było efektywne czasowo przeprowadzenie kampanii obliczeniowej. Obliczenia jednego z dziewięciu analizowanych przypadków trwały 2 tygodnie, co w rzeczywistości odpowiadało 70 sekundom symulacji.
Rozwiązania numeryczne w OpenFOAM zostały zoptymalizowane, w tym dodatkowe kryteria zbieżności i techniki redukcji czasu obliczeniowego, co znacząco zredukowało zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe. W trakcie prezentacji zostaną omówione różne aspekty skalowalności obliczeniowej problemów CFD, wyboru siatek obliczeniowych oraz solverów macierzowych odpowiednich dla danego przypadku. Autor przedstawi również metodologię walidacji zaimplementowanych kodów, skupiając się na ich zgodności z fizycznymi zjawiskami modelowanymi.
Dodatkowo warto podkreślić, że doświadczenia i wyniki uzyskane w trakcie badań są obecnie wykorzystywane w projekcie z europejską agencją kosmiczną, który ma na celu opracowanie systemów chłodzenia dla satelitów. Intencją wystąpienia jest pokazanie uczestnikom konferencji problemów oraz limitów wykorzystania HPC w komputerowej dynamice płynów.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-9875fd6").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-9875fd6").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Symulacje komputerowe kolizji statku z morską turbiną wiatrową dr Karol Niklas, mgr inż. Alicja Bera, Politechnika Gdańska

Sektor morskiej energetyki wiatrowej rozwija się dynamicznie na całym świecie. Nowo powstające farmy wiatrowe charakteryzuje coraz większa moc pojedynczej turbiny, co powoduje znaczący wzrost wymiarów i masy konstrukcji wsporczej. Liczne turbiny instalowane są w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków żeglugowych i stanowią one nowe wyzwanie dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu statków. Referat przedstawia wybrane symulacje komputerowe kolizji statku z turbiną wiatrową przeprowadzone metodą elementów skończonych. Omówiono skutki zderzenia nowoczesnego statku typu OSV z monopilem turbiny wiatrowej o mocy 15 MW. Pokazano wzrost efektywności obliczeń numerycznych wynikający z zastosowania technologii High Power Computing (HPC).

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-a453669").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-a453669").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Akceleracja symulacji CFD z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjidr hab. Krzysztof Rojek, Politechnika Częstochowska

Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations are indispensable tools for analyzing fluid flow phenomena across diverse areas of science and technology. However, the computational demands of complex geometries and high-fidelity simulations often lead to time-intensive computations. In this work, we propose an approach for accelerating CFD simulations by harnessing the capabilities of artificial intelligence and machine learning. The considered CFD simulation belongs to a group of steady-state OpenFOAM simulations. The developed approach is based on using a deep neural network with a variational autoencoder. We demonstrate that the proposed method allows us reducing the execution time up to 10 times assuming accuracy exceeding 90%.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-973c4af").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-973c4af").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });

12:00 – 12:15     Przerwa kawowa

12:15 – 13:00    Sesja V – Fizyka II

  • Zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego do wyznaczania rozkładu impulsów stochastycznych o zmiennych wartościach intensywności wymuszających oscylatordr hab. Agnieszka Ozgą, mgr inż. Natalia Frankowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Przepływy turbulentne pomiędzy dwoma wirującymi cylindrami prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska

12:15 – 13:00    Sesja V – Fizyka II – J.Proficz (TASK)

  • Zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego do wyznaczania rozkładu impulsów stochastycznych o zmiennych wartościach intensywności wymuszających oscylatordr hab. Agnieszka Ozgą, mgr inż. Natalia Frankowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ruch oscylatora wzbudzonego losową serią impulsów jest procesem stochastycznym Xt. Znając ruch możemy wyznaczyć zwykłe momenty stochastyczne. W pracy przeanalizowano szeregi czasowe uzyskane z badań symulacyjnych dla różnych rozkładów wymuszających drgania o różnej intensywności ich występowania. W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów uczenia nienadzorowanego do rozwiązania problemu rozpoznawania rozkładu wartości impulsów.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-77fc822").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-77fc822").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Przepływy turbulentne pomiędzy dwoma wirującymi cylindrami prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska

13:00 – 14:00     Lunch

14:00 – 14:30     Panel dyskusyjny

14:30 – 15:30     Sesja VI – Chemia

  • Chemia kwantowa małych układów molekularnych – implementacja – dr Paweł Czachorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Cost-Effective Machine-Learning-Based Simulations of Absorption Spectra of Molecules – mgr Lizaveta Petrusevich, Politechnika Wrocławska

14:30 – 15:30     Sesja VI – Chemia – N.Meyer (PCSS)

  • Chemia kwantowa małych układów molekularnych – implementacja – dr Paweł Czachorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niewielkie układy molekularne, takie jak cząsteczka H2 czy jon HeH+, stanowią szczególny obszar badawczy na pograniczu fizyki i chemii. Ze względu na swą prostotę, można w ich opisie pozwolić sobie na użycie bardzo dokładnych metod (z jawną korelacją elektronową) oraz pokusić się o uwzględnienie subtelnych efektów fizycznych: związanych z masą jąder atomowych, szczególną teorią względności i elektrodynamiką kwantową. Dzięki temu otrzymane wyniki mają szansę być jakości porównywalnej bądź lepszej niż dane eksperymentalne. Pozwala to z jednej strony na testowanie teorii, a z drugiej – weryfikację wyników doświadczalnych, zapewniając spójność w nauce i wskazując potencjalne kierunki jej rozwoju. Od strony praktycznej implementacji obliczenia tego typu bywają kosztowne. Wymagają zarówno starannego dobrania metod numerycznych, wyboru właściwej precyzji używanych zmiennych, jak i użycia potężnych klastrów obliczeniowych, umożliwiających zrównoleglenie krytycznych fragmentów programu. Na wystąpieniu przedstawiony zostanie zarys problemów rozwiązywanych przez nasz zespół, z naciskiem na zaimplementowane metody numeryczne i w odniesieniu do infrastruktury sprzętowej umożliwiającej ich realizację.

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-f66ac04").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-f66ac04").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });
  • Cost-Effective Machine-Learning-Based Simulations of Absorption Spectra of Molecules – mgr Lizaveta Petrusevich, Politechnika Wrocławska

Fluorescent dyes are present in essential fields of our everyday life: medicine, food safety, information technologies, optics, mineralogy, to name a few. Rapid development of new technologies requires fast design of new fluorescent probes with target properties (excitation energy in desirable range, high absorption cross sections); and, unfortunately, due to high costs experimental studies are not able anymore to routinely keep up with this pace. Theoretical chemistry may become a great tool supporting experimental studies in prescreening of photophysical properties. But it also has some limitations, for example, unprofitably high computational costs of the most accurate approaches.

Present work contributes to the development of efficient tools for simulations of absorption spectra of fluorescent dyes in solvent environment. In this study a novel one-dimensional fingerprint derived from the classical Coulomb matrix has been proposed for machine-learning-based simulations of inhomogeneous broadening corresponding to electronic transitions of dyes in solutions. It has reduced computational costs by a factor of 50, while retaining the accuracy: errors in estimated inhomogeneous broadening do not exceed 1\%. In this work we also assessed a palette of harmonic approximations for simulations of vibronic transitions. The comparison has demonstrated that vertical gradient approximation is the most reliable one, even though it requires the smallest computational resources. The convolution of stick spectra obtained using vertical gradient approximation with broadening function determined using novel machine learning approach resulted in vibrationally-resolved spectra in good agreement with experimental data. Thus, proposed here algorithm has potential as foundation for reliable cost-effective protocol for preselection of fluorescent dyes.

Computer simulations were performed using computational resources generously provided by the Wroclaw Center for Networking and Supercomputing. The research was supported by the National Science Centre (grant no. 2018/30/E/ST4/00457).

jQuery(document).ready(function($) { 'use strict'; $(".togglebutton-8a00567").on('click', function(){ $(".htmega-toggle-content-8a00567").slideToggle('slow'); $(this).removeAttr("href"); $(this).parent().toggleClass("open"); }); });

15:30 –            Zakończenie

Powyższy program może ulec drobnym zmianom.