Program

 • Wtorek 19.09.2023
 • Środa 20.09.2023

09:00 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30     Powitanie/oficjalne otwarcie

10:30 – 12:00     Sesja I – Klimat – N.Meyer (PCSS)

  • HPC use in wind farm simulationsdr Filip Wasilczuk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  • Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiejdr hab. Witold Cieślikiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
  • Zlodzenie – badania modelowedr hab. Jaromir Jakacki, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

10:30 – 12:00     Sesja I – Klimat

  • HPC use in wind farm simulationsdr Filip Wasilczuk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  • Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiejdr hab. Witold Cieślikiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
  • Zlodzenie – badania modelowedr hab. Jaromir Jakacki, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

12:00 – 13:00     Lunch

13:00 – 14:30     Sesja II – Gospodarka – B.Śmiech (TASK) 

  • Numeryczne modelowanie atmosfery: groźne zjawiska i zmiana klimatu prof. Mariusz Figurski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska
  • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POMprof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
  • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
13:00 – 14:30     Sesja II – Gospodarka

  • Numeryczne modelowanie atmosfery: groźne zjawiska i zmiana klimatu prof. Mariusz Figurski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska

  • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POMprof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

  • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

  • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

14:30 – 15:00     Przerwa kawowa

15:00 – 17:00    Szkolenie by Intel – Use of AI in scientific workflow. Intel’s approach: hardware, tools, examplesNikolay Mester – R.Tylman (TASK)

17:00 – 17:10     Zakończenie

17:15 – 18:45     Zwiedzenie nowej siedziby CI TASK – STOS oraz Centrum Danych

19:30 –               Kolacja 

09:30 – 10:30     Sesja III – Astrofizyka – Mirosław Kupczyk (PCSS)

  • Modelowanie architektury orbitalnej układów planet jowiszowych prof. Krzysztof Goździewski, Instytut Astronomii Uniwersystetu Mikołaja Kopernika
  • Analiza struktury dynamicznej układów księżycowych Neptuna oraz Plutona z wykorzystaniem algorytmu detekcji chaosu deterministycznego REMDawid Jankowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

09:30 – 10:30     Sesja III – Astrofizyka – Mirosław Kupczyk (PCSS)

  • Modelowanie architektury orbitalnej układów planet jowiszowych prof. Krzysztof Goździewski, Instytut Astronomii Uniwersystetu Mikołaja Kopernika
  • Analiza struktury dynamicznej układów księżycowych Neptuna oraz Plutona z wykorzystaniem algorytmu detekcji chaosu deterministycznego REMDawid Jankowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:00    Sesja IV – Fizyka I – Robert Sot (ICM)
  • Integracja obliczeń HPC w modelowaniu transferu ciepła w OpenFOAM: przypadek pulsacyjnych rurek ciepłamgr inż. Marcin Opalski, Politechnika Wrocławska
  • Symulacje komputerowe kolizji statku z morską turbiną wiatrową dr Karol Niklas, mgr inż. Alicja Bera, Politechnika Gdańska
  • Akceleracja symulacji CFD z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjidr Kamil Halbiniak, Politechnika Częstochowska

11:00 – 12:00    Sesja IV – Fizyka I – Robert Sot (ICM)

  • Integracja obliczeń HPC w modelowaniu transferu ciepła w OpenFOAM: przypadek pulsacyjnych rurek ciepłamgr inż. Marcin Opalski, Politechnika Wrocławska
  • Symulacje komputerowe kolizji statku z morską turbiną wiatrową dr Karol Niklas, mgr inż. Alicja Bera, Politechnika Gdańska
  • Akceleracja symulacji CFD z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjidr hab. Krzysztof Rojek, Politechnika Częstochowska

12:00 – 12:15     Przerwa kawowa

12:15 – 13:00    Sesja V – Fizyka II

  • Zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego do wyznaczania rozkładu impulsów stochastycznych o zmiennych wartościach intensywności wymuszających oscylatordr hab. Agnieszka Ozgą, mgr inż. Natalia Frankowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Przepływy turbulentne pomiędzy dwoma wirującymi cylindrami prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska

12:15 – 13:00    Sesja V – Fizyka II – J.Proficz (TASK)

  • Zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego do wyznaczania rozkładu impulsów stochastycznych o zmiennych wartościach intensywności wymuszających oscylatordr hab. Agnieszka Ozgą, mgr inż. Natalia Frankowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Przepływy turbulentne pomiędzy dwoma wirującymi cylindrami prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska

13:00 – 14:00     Lunch

14:00 – 14:30     Panel dyskusyjny

14:30 – 15:30     Sesja VI – Chemia

  • Chemia kwantowa małych układów molekularnych – implementacja – dr Paweł Czachorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Cost-Effective Machine-Learning-Based Simulations of Absorption Spectra of Molecules – mgr Lizaveta Petrusevich, Politechnika Wrocławska

14:30 – 15:30     Sesja VI – Chemia – N.Meyer (PCSS)

  • Chemia kwantowa małych układów molekularnych – implementacja – dr Paweł Czachorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Cost-Effective Machine-Learning-Based Simulations of Absorption Spectra of Molecules – mgr Lizaveta Petrusevich, Politechnika Wrocławska

15:30 –            Zakończenie

Powyższy program może ulec drobnym zmianom.