Ogólnopolska konferencja użytkowników HPC​


DataComp to największe wydarzenie w Polsce zrzeszające zarówno użytkowników, jak i dostawców zaawansowanych usług obliczeniowych. To wyjątkowe wydarzenie umożliwiające prezentację dorobku naukowego powstałego z pomocą największych infrastruktur w kraju, wymianę doświadczeń, przedstawienie własnych rozwiązań w obszarze nauki i gospodarki oraz poznanie od podstaw funkcjonowania zaawansowanych systemów obliczeniowych.

Konferencja poświęcona jest obszarom aplikacyjnym, które do realizacji swoich celów wymagają nowoczesnych usług i infrastruktur badawczych IT: HPC (High Performance Computing), chmurowych i danych oraz wspomagających technologii AI, analityki dużych ilości danych:

  • obliczenia naukowe,

  • rozwiązania i technologie w gospodarce,

  • sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe w badaniach naukowych

  • analityka dużych ilości danych, repozytoria,

  • inżynieria danych,

  • przetwarzanie chmurowe, HPC, kwantowe w obszarze wielkich wyzwań,

  • cyberbezpieczeństwo w ochronie danych i obliczeń,

  • wykorzystanie technologii IoT, przetwarzania brzegowego i HPC w rozwiązaniach AI,

  • nowe rozwiązania wykorzystujące - ChatGPT, predykcję w analizie danych.

Po konferencji planowana jest publikacja artykułów w kwartalniku CI TASK. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich badań zapraszamy do zgłaszania referatów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami drogą mailową.
Twoja wiadomość dotrze zarówno do organizatora lokalnego, jak i programowego.