Call for Papers

Wszystkich prelegentów serdecznie zapraszamy do publikacji prac w TASK Quarterly, prezentującego artykuły dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych do rozwiązywania istotnych problemów w naukach ścisłych i inżynierii, w tym:
· zastosowania infrastruktury o dużej mocy obliczeniowej
· metod sztucznej inteligencji w różnych rodzajach projektów badawczych i rozwojowych
· narzędzi oraz technik Big Data.

Czasopismo publikowane jest już od 1997 roku i posiada w swoim katalogu około 800 opublikowanych artykułów, których autorzy pochodzą z wielu krajów i obejmują ekspertów w dziedzinie zarówno informatyki stosowanej, jak i teoretycznej

Posiada obecnie indeksację w następujących bazach: DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Biblioteka Nauki oraz BazTech

Czasopismo jest punktowane na liście MEiN z liczbą 20 punktów ministerialnych.

Strona czasopisma: https://journal.mostwiedzy.pl/TASKQuarterly

TASK Quarterly

Wytyczne w języku polskim

Call for Papers

In English